Zvoľte správneho partnera pre vaše účtovníctvo

Vedenie účtovníctva špecializovanou firmou dnes nie je nič nové. Stále viac a viac spoločností tomu prichádza na chuť. No ešte stále môžeme vidieť množstvo firiem, ktoré riadia svoje účtovníctvo Bratislava (alebo kdekoľvek inde) interne priamo vo firme. Ale je to ten najlepší spôsob? V tomto článku si povieme, prečo je pre vašu firmu výhodnejšie prenechať vedenie účtovníctva profesionálnej externej spoločnosti.

 

Výhody

Externý spôsob vedenia účtovníctva predstavuje najmä: zníženie mzdových nákladov a odvodov, ktoré súvisia so zamestnancami, zníži sa počet vnútrofiremných procesov a teda zvýši sa efektivita práce, niektoré riziká sa prenesú na vášho partnera a samozrejme veľká pravdepodobnosť zlepšenia kvality účtovníctva.

 

Menej starostí

Menej starostí znamená viac času pre vás a vašu firmu. Už viac nemusíte riešiť účtovnícke záležitosti vašej firmy, ktoré pre vás nepredstavujú “core” biznis. O všetko sa za vás postará váš partner. Vy sa môžete venovať už len riadeniu vašej firmy. Okrem toho nemusíte neustále sledovať meniacu sa agendu. Vedzte, že to zaberie kopec času. Len zákon o daní z príjmov bol novelizovaný už viac ako 30 krát a to len od roku 2004.

 

Nižšie náklady

Ak spoločnosť zamestnáva interného účtovníka, je s tým spojených množstvo nákladov. Dochádza k zvýšeniu mzdových nákladov a odvodov, ktoré sa výrazne odzrkadlia na celkových nákladoch. Okrem toho vznikajú ďalšie náklady na zariadenie kancelárie, ktorá potrebuje dôležité počítačové vybavenie. S počítačom zase súvisí softvérové vybavenie, jeho licencie a aktualizácie. Aby bol vedomosti zamestnanca neustále aktuálne, nesmieme zabudnúť ani na odborné školenia či literatúru. Takto sa postupne nahromadí množstvo výdavkov, ktoré môžete veľmi jednoducho ušetriť prenechaním vedenia účtovníctva v Bratislave externej špecializovanej spoločnosti.

 

Bez obmedzení

V prípade absencie zamestnanca ste obmedzení a v prípade práceneschopnosti na dlhšiu dobu, vám to môže spôsobiť starosti. Vďaka profesionálnym špecializovaným spoločnostiam sa takáto situácia nevyskytne. Vždy disponujú väčším množstvom zamestnancov, kedy je možné prácu rozvrhnúť aj medzi ostatných pracovník v prípade absencie ktoréhokoľvek zamestnanca. Takto je vaše účtovníctvo vždy strážené a bez akýchkoľvek obmedzení.

 

Záver

Nebojte sa prenechať riadenie vášho účtovníctva. O stave svojho účtovníctva budete vždy informovaní v ten správny čas. Nikdy nie je neskoro na správne rozhodnutie.