NOVÉ SADZBY MOTOROVÝCH VOZIDIEL OD ROKU 2015.

 

Únia autodopravcov Slovenska očakávala, že sadzba dane za motorové vozidlá bude na úrovni Českej republiky, ale miesto toho je daň ešte vyššia než bola.

Podľa ministerstva financií je nový systém vyberania daní, ktorý bude platiť od nového roku, prehľadnejší, spravodlivejší a ekologickejší. Sadzby budú jednotné pre celú Slovenskú republiku a budú veľmi ovplyvnené hlavne ekologickou stránkou vozidiel a teda ich vplyvom na životné prostredie.

Hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová komentovala toto rozhodnutie ako krok k zjednodušeniu a sprehľadneniu daňového systému v tomto segmente. Mimo toho ministerstvo plánuje znížiť počet sadzieb dane komplexne, teraz je na Slovensku viacej ako 860 sadzieb a ministerstvo plánuje tento počet radikálne znížiť a to na 48.

Podnikatelia, ktorí budú mať ekologickejšie vozidlá budú mať zľavy zo základnej dane. V podstate podľa ministerstva budú celkovo platiť menej podnikatelia, ktorí využívajú vozidlá na podnikanie. Ešte do nedávna výber tejto dane pripadal kraju a tak sa aj líšili sadzby, teraz pôjdu rovno už do štátneho rozpočtu a to v zjednotenej výške. Pre mnoho dopravcov to teda môže znamenať i zníženie dane.

UNAS nie je s týmto zdanením samozrejme spokojná a porovnáva ju s ČR, kde sú tieto sadzby nižšie. Predseda UNAS Milan Laurinec je toho názoru, že pokiaľ by sa daň znížila, zastavilo by to odliv autodopravcov zo Slovenska. Naviac je Slovensko podľa neho daňovo znevýhodnené i oproti iným štátom. Autodopravcovia sú najviac znepokojení zo správy, že zmena sadzby a vyberanie dane z motorových vozidiel sa negatívne dotkne hlavne áut starších nad desať rokov, čo je podľa nich úplne neakceptovateľné. Väčšina áut je totiž pomerne stará a vysoké dane neumožňujú slovenským dopravcom kupovať nové autá. V podstate so zvýhodnením ekologických áut prevažná väčšina autodopravcov súhlasí.