Spracovanie miezd

Ing. Mária Gajdošová MG

Autor: Ing. Mária Gajdošová MG

Komplexné služby v oblasti spracovania účtovníctva pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb, ekonomické a organizačné poradenstvo.  …

Viac o autorovi

 Spracovávate si mzdovú agendu vašej firmy sami? Ak áno, určite Vám táto činnosť zaberie nemálo času, ktorý by ste mohli naplno venovať svojmu biznisu. Interpretácia niektorých zmien, ktorých daňové poriadky, a to nielen u nás doma, v súvislosti so zmenenými je niekedy natoľko zložité, že aj skúsená účtovníčka nad tým strávi nejakú tú chvíľku. Premýšľali ste nad tým, aké by to bolo, keby ste nemuseli sedieť hodiny s hlavou zapretú o ruky a očami upretými na spracovanie mzdy pre svojho či svojich zamestnancov?     Verím, že sú situácie, kedy vedenie vlastného účtovníctva  a s tým spojené spracovanie miezd je pre Vás výhodnejšie, takýchto prípadov však nepoznám toľko,  ak sa nejedná o výnimky, prenechajte túto problematiku odborníkovi. Ak sa k tomuto kroku rozhodnete, mali by ste starostlivo zvážiť, komu poskytnete relatívne tajné informácie. Ich zverejnenie by mohlo poškodiť nielen Vašich zamestnancov, ale aj Vás a meno vašej firmy. Spracovanie miezd niektoré firmy riešia outsourcingom a to hneď z niekoľkých dôvodov. Prvým a určite dostatočne relevantným dôvodom je skutočnosť, že plat jedného zamestnanca, ktorý je známy druhým, môže poslúžiť ako celkom slušná rozbuška v interných vzťahoch spoločnosti. Mzda sa potom stane predmetom zbytočných myšlienok, ktoré brzdia prácu Vašich zamestnancov. Na tomto základe potom vznikajú zbytočné rozbroje  a výsledok? Zamestnanci si začnú postupne medzi sebou porovnávať výplaty, hľadať či sa niekto nedopustil chýb pri spracovaní miezd, kto robí viac práce, prečo je niekto ohodnotený za rovnakú prácu lepšie a pod.

   Ako vidíte, zbytočné konfliktné situácie. Jednoduché riešenie, ktoré je firmami čím ďalej tým obľúbenejšia, je prenesenie spracovanie miezd resp. mzdovej agendy, popr. niektorých menej strategických štruktúr účtovníctva, na externú mzdovú účtovníčku. Jej výhodou je, že nepozná interné vzťahy, nepozná jednotlivých zamestnancov a nie je s nimi v kontakte. Tým všetkým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že nedôjde k úniku tak osobných informácií, ako je výška mzdy.

   Externé mzdové účtarne  a  účtovnícke firmy dnes bez problémov spolupracujú so spoločnosťami vzdialene. Nie je potrebné, aby si účtovníčky chodili pre podklady, tie sú zasielané v zašifrovanej elektronickej podobe. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že externé spracovanie miezd neznamená, že by ste platili celý plat tak, ako by ste mali svoju vlastnú účtovníčku. Výhodou je, že ani neodvádzate odvody, lebo takéto firmy pracujú väčšinou ako podnikatelia a táto povinnosť prechádza na ne.

   Ak si už chcete svoju účtovníčku zamestnať, najať ju na viacero činností, buďte obozretní. Zmluvne by mala byť "nepriestrelne" ošetrená jej mlčanlivosť, či už v rámci firmy, tak aj mimo nej. Na spracovávaní miezd, ak neprechádza zmenami, nie je až toľko nejasností, možno nájsť pár veľmi špecifických situácií, ktoré treba riešiť prvýkrát. Výhodou je, že keď takýto problém v spracovaní miezd raz vyriešite, nájdete si algoritmus, ktorým postupovať. Ďalšie spracovanie, aj keď relatívne v nešpecifickej situácii,  bude už  druhýkrát, a to je na tom to pozitívne.

   Ak ste mzdová účtovníčka, alebo si spracovávate mzdu svojho či svojich zamestnancov sami, zapamätajte si, že ak neviete, ako nejaký problém riešiť,   "existujú finančné úrady a ministerstvo financií, kde vám síce nie vždy ochotne, ale väčšinou veľmi fundovane poradia nielen v problematike spracovania miezd ale aj vo všetkom ostatnom. Platíte dane, odvody, živíte politikov, úrady a rôzne inštitúcie, tak sa nebojte  požiadať o radu".  Ten, kto vám prikazuje,  ako a čo máte robiť,   vám aj musí vedieť poradiť!