Řízení podniku nemusí být tápáním v neznámu

SLUTO s.r.o. - účtovníctvo a daňová kancelária Bratislava

Autor: SLUTO s.r.o. - účtovníctvo a daňová kancelária Bratislava

Vedenie účtovníctva, daňová evidencia, vnašich kanceláriáchaju klienta, prípadnevzdialeným prístupom,hosťovanieúčtovného software, služby v…

Viac o autorovi

Ať už aktivně nebo pasivně, podnikatel je dnes nucen k reakcím na aktuální stav nejen ekonomického, ale i celospolečenského prostředí a to v globálním měřítku.

Na základě dnešních rozhodnutí může podnik buď získat zásadní konkurenční výhodu do budoucna anebo také zaniknout.

I když však podnikatel přistoupí k řízení svého podniku aktivně, vyvstane otázka:
Jak dosáhnout maximální operativy při získávání ekonomických a zákonných informací pro správná rozhodování?

Poskytováním profesionálních služeb vedení účetnictví a daňové poradenství se zabývá celá řada odborných společností.

Jako klient společnosti SLUTO však k službám běžné účetní a daňové kanceláře získáváte komplexní souhrn služeb pro podnikatele s maximální odborností, péčí o klienta i technickým a regionálním obsloužením. Důkazem toho je jistě stávajících 340 spokojených klientů jak z České tak i Slovenské republiky.

Rozšířit region svých aktivit můžete zřízením poboček (Office house) ve městech Praha, Brno nebo Bratislava přímo v prostorách poboček společnosti SLUTO a to za minimální poplatky. Samozřejmostí je registrace Vašich podnikatelských aktivit v uvedených lokalitách a komplexní administrativní správa zdarma. Průběžně jsou zřizovány pobočky i v dalších zemích.

Je pro vás připravené i hostování ekonomického systému POHODA E1, díky němuž můžete řídit své podniky přes Internet, kdy samotný provoz je opět zdarma. S využitím jazykového rozhraní v anglickém jazyce je potom tato činnost komfortní i pro zahraniční subjekty.
Systém ERP POHODA byl zvolen hlavně z důvodu jednoduchosti a rychlosti práce.

Využíváním služeb kanceláře SLUTO získáváte s minimální vstupní investicí okamžitou významnou podporu nejen v zajištění základních zákonných povinností, ale především obrovskou přidanou hodnotu v portfoliu služeb zásadně přesahujících služby běžné účetní kanceláře.

Je tedy namístě zamyšlení nad efektivností vašeho historicky zaběhlého vztahu účetní - podnikatel v kontextu aktuálně se nabízejících možností.