Niečo o nás

ACCOMP MM, s.r.o.

Autor: ACCOMP MM, s.r.o.

Účtovnícka kancelária Marty MÉSZÁROŠOVEJ poskytuje v plnom rozsahu služby spojené so spracovaním účtovníctva:   - vedenie účtovníctva - jednoduché,…

Viac o autorovi

 

Spoločnosť Accomp MM s.r.o. bola založená v r.2000.

Tak ako iné firmy,aj my sme prešli cestou určitého vývoja v kvalite poskytovania služieb.

 

Doklady, ktoré k nám klienti prinesú, sú účtované promtne a s veľkou zodpovednosťou na dodržiavanie príslušných zákonov.

S našimi klientmi komunikujeme podľa potreby aj denne, väčšinou s využitím e-mailov, pomocou ktorých aj zasielame priebežné výsledky hospodárenia a tiež výstupy na základe požiadaviek klientov.

Podvojné účtovníctvo vedieme v programe V-soft Vanek, tento program umožňuje preposielať kompletné archívy klientom, ktorí si zakúpia evidenčnú verziu programu.

Jednoduché účtovníctvo vedieme v programe MRP a mzdy vedieme v programe Mars SVK.

Pri zakúpení evidenčnej vezie mzd.programu môže mať klient kompletný archív miezd vo vlastnej firme.

Evidencie pokladní a DPH robíme najprv v exceli, potom ich účtujeme.

Je to naša overená kontrola, predchádzame tým prípadným preklepom a chybám.

 

Od r.2007 sme rozšírili poskytovanie služieb vo vedení účtovníctva a rozpočtu pre obce - v programe KEO.