Čo musíte vedieť o Daňovom priznaní 2012

ACCTASA, s.r.o. Bratislava

Autor: ACCTASA, s.r.o. Bratislava

Spoločnosť acctasa, s.r.o. poskytuje už od roku 2005 poradenstvo a komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva a to aj nad rámec bežného…

Viac o autorovi

Finančne rok 2011 ešte neskončil

Rok sa s rokom zišiel a ten starý opäť končí. Možno si niektorí povedia, že som blázon, iní ma rýchlo pochopí. Niektorým z nás nie je tým posledným dňom v roku dátum 31. 12. ale 2. APRÍL. resp. trojmesačný posun pre podanie daňového priznania prostredníctvom daňového poradcu.


Pre bez mála 650 tísíc podnikateľských subjektov v SR je totiž tento deň tým posledným, kedy môžu podať daňové priznanie. Pre tie subjekty, ktoré outsourcujú svoje účtovníctvo na externé daňové firmy, táto povinnosť vrcholí druhým dňom júla!

Na koho budú čakať pokuty, od akého zisku zdaniť? Zľahka sa teda dotkneme povinností sveta podnikania, výhod-ak nejaké sú, ale skôr rizík, ktoré na nás čakajú. Obrňte sa trpezlivosťou, zhovievavosťou a dostatkom času. Pohodlne sa usaďte. Môžeme začať.


Kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie?

• povinnosť vzniká fyzickej osobe, ktorá má ročné príjmy, ktoré sú predmetom dane, vyššia ako 1 779,65 Eur. Toto pravidlo neplatí pre príjmy, z ktorých je daň už zaplatená na základe zrážkovej dane podľa osobitnej sadzby sadzby dane.

• fyzická osoba, ktorej príjmy síce nepresiahli 1779,65 Eur, ale vykazuje daňovú stratu

• daňovník, ktorý nadobudol príjmy zo závislej činnosti alebo požitky za uplynulé roky, ktoré neboli považované za príjmy v zdaňovacom období

• daňovník, ktorý nadobudol príjmu zo závislej činnosti alebo funkčné požitky, ktoré je možné a uplatňuje ku zníženiu základu dane hodnoty darov poskytnutých do zahraničia

Z toho vyplýva, že povinnosť nevzniká:

• fyzická osoba, ktorá má príjmy z činnosti závislé a funkčné pôžitky do výšky jedného alebo postupne viac platiteľov dane za podmienok a podpísal u všetkých zamestnávateľov na príslušné obdobie daňové vyhlásenie a ďalej nemá príjmy vyššie ako ustanovuje zákon

• osoby, ktoré majú príjmy zo závislej činnosti plynúce zo zahraničia, ktoré sú z dôvodu nemožnosti dvojitého zdanenia vyňaté z predmetu dane.

Čo zdaniť nemusíte

Predmetom dane nie sú v prvom rade pôžičky a úvery. Daňové priznanie tiež nezahŕňa príjmy z rozšírenie alebo zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, štipendiá v prípade študentov, vratky na preplatkoch na lekárskych predpisoch a regulačných poplatkoch ad.

Nedaním:

• z predaja rodinného domu, bytu, spoluvlastníckeho podielu

• z predaja hnuteľných vecí

• prijaté náhrady škôd

• výhry v lotériách a stávkach prevádzkovaných podľa loterijního zákona

• úroky z vkladov zo stavebného sporenia

• príjmy z predaja cenných papierov, ak doba medzi nadobudnutím a predajom presiahla 6 mesiacov

• príležitostné príjmy


Spracovanie daňového priznania a hlásenia

V tejto chvíli už vieme, či sme povinní podľa zákona podať daňové priznanie. Akým spôsobom má byť vyplnené daňové priznanie, čo všetko musí obsahovať a ako má byť podané?

Ak vlastníte certifikovaný elektronický podpis, máte možnosť vyplniť tlačivá v elektronickej podobe a aj ich tak odovzdať. Ak nemáte elektronický podpis, môžete si ho zriadiť.

K vyplneniu daňového priznania budete potrebovať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, potvrdenie na položky, vďaka ktorým chceme uplatňovať zľavy na dani. Ceruzku, kalkulačku, tlačivo, odporúčam daňové zákony a pevné nervy.

Daňové priznanie je možné vyplniť a podať na finančnom úrade, pod ktorý spadáte. Avšak v dobe elektronickej komunikácie by som Vám osobne odporučil podanie daňového priznania elektronicky. Medzi čisto pragmatické výhody tohto podania patrí: možnosť opraviť chybu-nemusíte škrtať a meniť formuláre, nemusíte nikam chodiť, čakať v radoch a ani sa báť, že na úrade bude zatvorené, keď by ste zrovna nestíhal. Elektronické daňové priznanie je vhodnou voľbou nielen pre súkromníkov, ale aj pre účtovníkov, daňových poradcov a firmy, ktoré ponúkajú svoje služby prostredníctvom outsourcingu.

Na stránkach Ministerstva Financií presnejšie na portáli Daňové správy všetko nájdete.

Po vyplnení daňového priznania, ktoré môže prebiehať podľa návodu na stránkach Ministerstva Financií, zistíte, či vznikol nedoplatok na daniach, či preplatok.

 


Akým spôsobom uhradiť nedoplatok

Vyrubenú časť dane, ktorú ste neodviedli na mesačných zálohách, musíte doplatiť. Prvým spôsobom je osobná návšteva daňového úradu, počkal fronty vedúce k pokladničnému okienku a zaplatení sumy určenej daňovým priznaním. Druhou, časovo menej náročnú možnosťou doplatenie dane je bezhotovostný prevod peňazí či poštová poukážka. V oboch prípadoch budete však platiť za možnosť využitia tejto služby sprostredkovateľovi. Doplatok by mal byť pripočítaný na účet daňového úradu najneskôr jeden deň pred koncom riadnej lehoty na odovzdanie daňového priznania. Po uplynutí riadneho termínu odovzdania prichádza prvé sankcie. Minimálna pokutou za nesplnenie riadneho termínu podania daňového priznania je 33,19 Eur pre živnostníkov resp. 66,38 Eur pre právnické osoby. Najvyššia vymeraná pokuta v prvej fáze urgování činí 16 596,95 Eur. Ak ani v tomto náhradnom termíne stanovenom finančným úradom neodovzdá daňovník daňové priznanie, zvyšuje sa minimálna pokuta na 331,93 Eur pre fyzickú osobu resp. 1659,69 Eur pre pávnické osoby Najvyššia sankciám, Ktorá môže byť udelená finančným úradom činí 49.790,87 Eur. Teda je zrejmé, že odkladanie podanie daňového priznania sa môže stať veľmi nepríjemnou záležitosťou, z ktorej Vás nikto "nevyseká." Tým nevyseká mám na mysli fakt, že daňový úrad nemôže odpustiť pokutu, zákon ukladá povinnosť túto pokutu vyžadovať, vymáhať, vybrať.


Máte teda možnosť si všetko naštudovať podľa aktuálnych tohtoročných predpisov a dúfať, že ste všetko urobili správne a nepostretne Vás žiadna pokuta. Alebo môžete za rozumnú cenu túto záležitosť zveriť spoločnosti Acctasa. Potom sa už skutočne nemusíte ničoho obávať a môžete si začať užívať voľný čas s prichádzajúcou jarou.