Ako vybrať audítora, ktorý pomôže Vášmu účtovníctva

Ing. Pán Účtovník 123 s.r.o.

Autor: Ing. Pán Účtovník 123 s.r.o.

Predstavujeme Vám samostatnú účtovnícku a daňovú kanceláriu sídliacu v Košiciach. Na vzájomnú spoluprácu sa tešíme. Pozrite sa na to kto sme a čo Vám…

Viac o autorovi

Vďaka ekonomickej kríze (či už reálne kríze či obavy z nej) spoločnosti hľadajú cesty, ako znížiť firemné náklady. Medzi tradičný spôsob tzv cutting cost approach, česky povedané: rezanie nákladov, patrí v posledných rokoch hľadania úspor v oblasti služieb, vrátane tých audítorských.
Z hľadiska majiteľa spoločnosti a managementu ide všeobecne jednoznačne o správny prístup. Často ale dochádza k tomu, že náklady sú osekávanie bez hlbšej úvahy a domyslený všetkých vplyvov (nielen tých krátkodobých, ale aj tých dlhodobých) na spoločnosť. Ak nechcete sa teda vyvarovať budúcim problémom, potom sa riaďte nižšie tučne uvedenými radami.
 
Výber audítora spoločnosti zverte niekomu, kto nemá o audite poňatia
Ak výber audítora zabezpečuje osoba, ktorá okrem audítora tiež nakupuje vizitky, kávovary a elektrickú energiu, tak ťažko môže posúdiť kvalitu audítora na základe zaslaných ponúk. Pokiaľ nebude mať spoločnosť kvalitný kávovar, tak maximálne káva nebude klientov hodnotená ako výborná, ale ako dobrá. Ak nebude mať spoločnosť kvalitného audítora, potom sa často stáva, že dôsledkom sú dodatočné vyrubenia na dani z príjmov právnických osôb či daň z pridanej hodnoty, slabá kontrola nad zásobami a dlhodobým majetkom, nejasnosti v tom, ktoré pohľadávky majú byť speňažili a ktoré záväzky majú byť ešte uhradené atp.
 
Rozhodujte sa čisto podľa ceny auditu
Ak sa budete rozhodovať čisto podľa ceny, tak je vysoká pravdepodobnosť, že strelíte vedľa, zvlášť v situácii, keď je cena (ai pokojne dvoch najnižších ponúk) významnejšie odlišná od priemeru. Mali by ste si v tomto prípade položiť otázku: ako je možné, že táto ponuka je o 1/3 nižšie ako priemer ostatných ponúk? Čo tento audítor vo svojich postupoch robí odlišne (= čo vynecháva), aby sa dostal na takú ponukovú cenu? Ako môže taký audítor garantovať kvalitu atp.?
S auditom je to totiž, ako keď nakupujete auto. Buď si kúpite 10 rokov starú ojazdené auto, ktorá je lacnejšia, ale je zrejmé, že budete musieť čoskoro platiť za opravy. Alebo sa na vec pozriete dlhodobejšie perspektívou a zistíte, že z dlhodobého hľadiska sa finančne oplatí investovať do auta nové so zárukou. Na cenu je sa tak potreba pozerať optikou cost vs. benefit. Tj. čo mne vynaložený náklad prinesie.

Komora audítorov Českej republiky navyše v poslednej dobe vykonáva rozsiahle a intenzívne kontroly kvality u audítorov a audítorských spoločností. Tak sa môže stať, že po výbere audítora metódou najnižšia cena zistíte, že audítorovi bolo uložené z dôvodu nekvality kárne opatrenie v podobe dočasného alebo trvalého zákazu činnosti.
 
Nezisťujte, čo všetko Vám audítor ponúka v cene
Častým postupom je porovnanie ponúk do tabuľky podľa ceny a nevzetí do úvahy ďalšie informácie v ponuke. Prečo môžu byť dôležité? Pretože audítor hovorí anglicky a zahraničná materská spoločnosť bude chcieť po audítorovi vysvetliť špecifické položky účtovníctvo. Alebo pretože je spoločnosť súčasťou medzinárodného zoskupenia a pomôže Vám vyriešiť cezhraničné odborné otázky. Alebo pretože jej zamestnanci publikujú a prednáša a je tak záruka, že ide o fundované odborníkmi. Ďalším dôvodom môžeme potreba ovládať konsolidáciu, pravidlá IAS / IFRS alebo US GAAP.
 
Nezaujímajte sa o poskytnutej referencie
Ak sa na ponuku budete pozerať čisto cenovým pohľadom, tak Vám môžu uniknúť dôležité súvislosti tejto ponuky. Preto je vhodné byť obozretný vždy, keď referencie na poskytované služby úplne chýba.
Ak referenčné kontakty uvedené sú v ponuke poskytnuté, je to už prvá záruka kvality audítora. V tomto prípade sa ale výrazne odporúča skontaktovať vybrané referenčné kontakty a zistiť, či úroveň služieb zodpovedá ponuke a vypočuť si skúsenosti predchodcov v čerpania služieb audítora. Tí Vám totiž môžu povedať, či boli so službami spokojní, či služieb využívajú dlhodobo, či audit prebieha formálne či reálne atp.
Zoznam referenčných kontaktov Vám tiež umožní zistiť, aký typ spoločností audítor obsluhuje, a či má teda dostatočné skúsenosti a znalosti na prevedenie Vašej zákazky.
 
Nezaujímajte sa o to, akým spôsobom bude audit prebiehať pred výberom audítora
Tu je postup jasný: nebudete požadovať v základnej časovej štruktúre informáciu o priebehu auditu. Má audítor naplánované vo Vašej spoločnosti 4 audítorské návštevy sám alebo v 3-člennom tíme Tj. budete u vás auditovať 32 alebo 96 hodín? Dá Vám audítor po auditu list vedeniu, v ktorom zhrnie zásadné odporúčania a nálezy, ktoré neovplyvnili výrok audítora? Alebo Vám ho nedá či list je čisto formálny súpis vykonaných prác atď.?